poniedziałek, 4 lipca 2016

NOWA DĘBA.

Miasto w powiecie tarnobrzeskim.
Od wieków gospodarka na tym terenie oparta była o las. Miejscowi zajmowali się pozyskiwaniem drewna, wypalaniem węgla drzewnego, bartnictwem i polowaniem. Karczowano lasy aby uzyskać ziemię pod uprawy, na łąki i pastwiska. Lecz ziemia słabej jakości nie dawała wysokich plonów i miejscowa ludność emigrowała za chlebem do Austrii, Prus i Ameryki.
 Ówczesny ród Tarnowskich próbował wesprzeć poddanych budując młyn, tartak, terpentyniarnię i założył stawy rybne.
Po 1918 r. sytuacja mieszkańców nie poprawiła się znacząco. Dopiero narodziny Centralnego Okręgu Przemysłowego w międzywojennej Polsce były prawdziwą rewolucją gospodarczą i przemysłową.
W 1927 r. rząd Polski wykupił część terenu od hrabiego Tarnowskiego i utworzył tu poligon wojskowy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz