czwartek, 18 sierpnia 2016

BYSTRE.

Cerkiew p.w. św. Michała Archanioła z 1902 r., wybudowana na miejscu poprzedniej.
Jest trójdzielna i ma konstrukcję zrębową. Kryta blachą.
*Bystre - wieś w powiecie bieszczadzkim, w gminie Czarna.
Pierwsza informacja o wsi pochodzi z 1552 r.  Po II W.Ś. wieś znalazła się w granicach ZSRR.
W 1952 r. w ramach umowy między Polską a ZSRR /z 15 lutego 1951 r./  wieś została przyłączona do Polski.

piątek, 12 sierpnia 2016

sobota, 6 sierpnia 2016

RZESZÓW.

 Miasto jest stolicą Podkarpacia. Mieszka tu aktualnie około 187 tysięcy osób.
Gród prawdopodobnie założony został w XI w. a prawa miejskie otrzymał w 1354 r. z nadania króla Kazimierza Wielkiego.

niedziela, 31 lipca 2016

RZESZÓW.

Ciekawsze obiekty i miejsca w stolicy Podkarpacia.

poniedziałek, 25 lipca 2016

SANOK.

RYNEK. Ratusz i kościół oo. franciszkanów.
Pierwotny budynek magistratu miejskiego, którego budowę rozpoczęto w 1786 r.
Aktualnie magistrat miejski mieści się na tym samym Rynku ale po przeciwnej stronie starego magistratu.
Rzymskokatolicki kościół zbudowano w latach 1632 - 1640.
 *Królewskie Wielkie Miasto Sanok - miasto powiatowe w dolinie Sanu. Liczy około 38,8 tysiąca mieszkańców.
Miasto zostało założone około X / XI  w.  Najstarsza o nim wzmianka pochodzi z 1150 r. a została spisana w ruskim Latopisie Hipackim.
W 1339 r. książę Jerzy II z rodu Piastów nadał Sanokowi przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim.

środa, 20 lipca 2016

NAROL.

Barokowy zespół pałacowy z XVIII w. * Figura św. Floriana i ratusz nocą * Cerkiew p.w. Ofiarowania M.B. w Świątyni * Fragment Rynku, w tle kościół parafialny.
*Narol - miasteczko w powiecie lubaczowskim, prawa miejskie od 1996 r.
Ludności około 2,1 tysiąca.

środa, 13 lipca 2016

HUTA KOMOROWSKA.

Dwór - fotografia z I ćwierci XX w.  Dwór po II W.Ś. został rozebrany.
Obecnie w tym odbudowanym ale inaczej wyglądającym obiekcie mieści się Muzeum kard. Adama Kozłowieckiego, misjonarza w Afryce. Zostało otwarte 25 IX 2011 r.
Kardynał urodził się w Hucie Komorowskiej w 1911 r. Zmarł w Zambii, w Lusace, w 2007 r.  i tam został pochowany.
*Huta Komorowska - wieś w powiecie kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski.
Najprawdopodobnie wieś została założona w 1674 r.

sobota, 9 lipca 2016

DUKLA.

DUKLA.  Śladami św. Jana z Dukli.
Pustelnia "Na Puszczy"- rekonstrukcja pustelni, wnętrze kaplicy, widok ogólny.
Kościół i klasztor oo. Bernardynów w Dukli - Sanktuarium św. Jana z Dukli.
Kościół i klasztor oo. Franciszkanów w Krośnie.

poniedziałek, 4 lipca 2016

NOWA DĘBA.

Miasto w powiecie tarnobrzeskim.
Od wieków gospodarka na tym terenie oparta była o las. Miejscowi zajmowali się pozyskiwaniem drewna, wypalaniem węgla drzewnego, bartnictwem i polowaniem. Karczowano lasy aby uzyskać ziemię pod uprawy, na łąki i pastwiska. Lecz ziemia słabej jakości nie dawała wysokich plonów i miejscowa ludność emigrowała za chlebem do Austrii, Prus i Ameryki.
 Ówczesny ród Tarnowskich próbował wesprzeć poddanych budując młyn, tartak, terpentyniarnię i założył stawy rybne.
Po 1918 r. sytuacja mieszkańców nie poprawiła się znacząco. Dopiero narodziny Centralnego Okręgu Przemysłowego w międzywojennej Polsce były prawdziwą rewolucją gospodarczą i przemysłową.
W 1927 r. rząd Polski wykupił część terenu od hrabiego Tarnowskiego i utworzył tu poligon wojskowy.

czwartek, 30 czerwca 2016

NOWA DĘBA.

Miasto w powiecie tarnobrzeskim. Prawa miejskie w 1961 r.
Tutaj znajdują się m.in. Zakłady Metalowe "Dezamet" a w pobliżu miasta znajduje się duży poligon wojskowy wynajmowany także na ćwiczenia wojsk NATO.

niedziela, 26 czerwca 2016

NOWA DĘBA.

Miasto w powiecie tarnobrzeskim.

środa, 22 czerwca 2016

NOWA DĘBA.

Miasto w powiecie tarnobrzeskim.

niedziela, 19 czerwca 2016

NOWA DĘBA.

Miasto w powiecie tarnobrzeskim.

czwartek, 16 czerwca 2016

NOWA DĘBA.

Widok z "lotu ptaka" na Nową Dębę w stronę południowo - wschodnią.