sobota, 28 maja 2016

LEŻAJSK.

Bazylika o. Bernardynów.
* Widok od strony ogrodu.
* Zabytkowe stalle.
Stalle – drewniane lub kamienne ławki ustawione w prezbiterium. Często bardzo bogato zdobione (rzeźbiarsko lub malarsko) w formy architektoniczno-plastyczne, poprzedzielane na pojedyncze siedziska. Miały zazwyczaj wysokie oparcia (zaplecki), często z baldachimem, klęczniki obudowane z przodu. Rozpowszechniły się w budownictwie sakralnym od początków średniowiecza do baroku. Przeznaczone były przede wszystkim dla duchownych (kanoników lub zakonników). Stalle występowały najczęściej w kościołach katedralnych, klasztornych i kolegiatach.
* Organy - prospekt główny.
* Krucyfiks "Boża Męka".

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza