niedziela, 17 maja 2015

SANOK.

Rzymskokatolicki, w stylu neoromańskim, z kamienia, kościół i klasztor oo. Franciszkanów z 1640 r.
*Królewskie Wolne Miast SANOK - miasto powiatowe, ok. 40 tys. mieszkańców.
Prawa miejskie nadał w 1339 r. Bolesław Jerzy II, książę halicko-wołyński /1325 - 1340/.
Lokował on miasto na prawie magdeburskim.

1 komentarz: