sobota, 28 lutego 2015

DUBIECKO.


 Wieś nad Sanem, w powiecie przemyskim.
Widokówka + 2 moje zdjęcia z 2013 r.

" Pierwsza historyczna wzmianka o Dubiecku, jako osadzie królewskiej, pochodzi z 1358 r., w dokumencie podpisanym przez króla Kazimierza Wielkiego.
W 1389 r. król Władysław Jagiełło nadaje Dubiecko i kilka pobliskich wsi /Iskań, Stupnicę, Bachów i Ruszelczyce/ Piotrowi Kmicie, kasztelanowi lubelskiemu, póżniejszemu wojewodzie sandomierskiemu i krakowskiemu, wywodzącemu się z jednego z najzamożniejszych rodów polskich, powstałych za rządów Kazimierza Wielkiego.
Syn Piotra Kmity - Mikołaj, póżniejszy kasztelan przemyski uzyskał w 1407 r. prawa miejskie dla Dubiecka i wówczas to przeniósł osadę z prawego brzegu Sanu na lewy.
Pozostawiona osada wraz z drewnianym zamkiem, określona została nazwą Stare Dubiecko, póżniej Ruskie Dubiecko, z kolei Ruska Wieś, a obecnie nosi nazwę Wybrzeże".
Cytat pochodzi z broszurki wydanej w 1982 r. "Dubiecko i okolice", autor Jan Rożański.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz