poniedziałek, 25 listopada 2013

TARNOBRZEG.

ZAMEK DZIKOWSKI.
Kapliczka wotywna.
W ogrodzenie zamku Tarnowskich w Dzikowie wbudowana jest kapliczka trochę przypominająca ołtarzyk polowy. Jest to wotum hr. Zdzisława Tarnowskiego - ostatniego Pana na tarnobrzeskim Dzikowie. Tarnowscy jako jedni z najzamożniejszych rodów ziem południowo-wschodniej Polski byli fundatorami wielu parafii i dzięki swej głębokiej religijności przyczyniali się do tworzenia i wspierania budowy wielu obiektów sakralnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz