czwartek, 15 sierpnia 2013

ZAGÓRZ.

Reprint. Widok z pocz. XX w.
Klasztor oo. Karmelitów Bosych w Zagórzu − monumentalne ruiny XVIII w. późnobarokowego kościoła i klasztoru – warowni ojców Karmelitów Bosych w Zagórzu w woj. podkarpackim na wzgórzu Mariemont (345 m n.p.m.) w zakolu rzeki Osławy. Jeden z nielicznych zachowanych klasztorów warownych w Polsce i na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Od 1967 roku obiekt zabytkowy chroniony prawem. Budowa klasztoru-warowni trwała od 1700 do 1730 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz