poniedziałek, 5 listopada 2012

HOCZEW .

HOCZEW. Bieszczady.
Obraz Zdzisława Pękalskiego z 1999 r. "Ostatnia wieczerza".

Wieś położona w powiecie leskim, w gminie Lesko, nad rzeką San.
Miejscowość wymieniana już w 1400 r. Ślady grodziska u ujścia Hoczewki do Sanu świadczą o istnieniu tu osadnictwa w X-XI w.
W Hoczwi znajduje się murowany kościół pw. św. Anny, fundowany przez ród Fredrów, konsekrowany w roku 1745 przez biskupa Sierakowskiego. W roku 1770 urodził się w Hoczwi Jacek hrabia Fredro, ojciec Aleksandra Fredry.
Dworek Fredrów jak i kościół z 1774 r. został zniszczony przez oddziały UPA w roku 1946.
Do pierwszych walk z UPA na tym terenie dochodziło już od połowy 1944 r. W okresie 1945 do 1947 r. oddziały UPA dokonały trzykrotnie napadu na wieś. W styczniu 1945 r. po napadzie na wieś uprowadzili 5 milicjantów. Podczas kolejnego ataku Ukraińcy spalili szkołę i urząd gminy, a w grudniu 1946 r. spalili dwór Krasickich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz